Vui - Thích Thiện Xuân

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Vui - Thích Thiện Xuân

2,865 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Đức Thích Thiện Xuân giảng đề tái Tứ Diệu Đé Phần 3 Ngày 9/10/13 tại Chùa Thiên Phước Sydney, AustraliaNgày 10/10/13 giảng đề tài Lời hây Ý Đẹp - Tư gia PT Diệu HoaNgày 11/10/13 giảng đế tái Trung Đạo - Tu gia PT Diệu ThúyNgày 12/10/13 giảng đề tái Vui - Tịnh Xa Từ BiNgày 12/10/13 Buổi Pháp Đàm Vấn Đáp - Chùa Thiên PhướcNgày 12/10/13 Phòng Hộ - Chùa Phước Huệ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.