Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) - Thích Phước Tiến

Vô Ngã Giữa Đời Thường (HD) - Thích Phước Tiến

6,771 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"Vô ngã" nghĩa là trong con người chúng ta không có cái đồng nhất, bất biến và tự tại. Phật giáo chủ trương trong con người do hai phần tâm lý và vật lý phối hợp. Cả hai đều tùy duyên chuyển biến khi thăng khi trầm, nhưng không phải mất hẳn. Chẳng những chỉ con người là "vô ngã", đức Phật nói: "Tất cả pháp đều vô ngã" (chư pháp vô ngã). Vì tất cả pháp không pháp nào không bị sanh diệt, tất cả pháp đều chuyển biến và không độc lập. Ví dụ một chiếc áo, một cái bàn từ mới đến cũ nó chuyển biến từng giây phút, sự thành hình của nó là do nhiều nhân duyên kết hợp. Mời các bạn xem thêm pháp thoại tại: www.phatphapungdung.com

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.