Vấn đáp: Sự giác ngộ của Đức Phật, chân không diệu hữu, lịch sử đức Phật - Thích Nhật Từ

Featured Videos

Vấn đáp: Sự giác ngộ của Đức Phật, chân không diệu hữu, lịch sử đức Phật - Thích Nhật Từ

695 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Các câu hỏi:
1/ Sự giác ngộ của Đức Phật
2/ Khái niệm chơn không và diệu hữu
3/ Lịch sử Đức Phật
4/ Niềm tin Xá lợi Phật
5/ Đào tạo Tăng tài
6/ Tam tạng kinh
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 22-02-2017

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.