VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP NGÀY 01-03-2020 (HD) | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP NGÀY 01-03-2020 (HD) | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ

977 0 0 0 Người đăng: ngohongquyen

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP NGÀY 01-03-2020, gồm những bài vấn đáp:
Người mất có còn được Quy Y được không ? (0:02)
Hạt giống xuất gia, Làm gì để nuôi dưỡng hạt giống xuất gia ? (4:03)
Dẫn hương linh người mẹ đi chợ mua sắm (15:18)
Phát nguyện ăn chay (21:26)
Vượt qua Hôn Trầm và Suy Tưởng khi ngồi Thiền (24:48)
Ngủ mơ thấy Phật - Bồ Tát (28:48)
Chuẩn bị như thế nào để kiếp sau là Tu sĩ (34:00)
Phật tử có được thuyết pháp không ? (37:57)
Vì sao thầy Thích Thông Lạc bị một số Tăng- Ni phản đối ? (44:27)
Như lý tác ý, Ý nghĩa Liễu Tri và Tuệ Tri (51:43)
Nghiệp trung bình để tái sinh làm người (56:30)
Chân ngã và Vô ngã (1:02:15)
Hộ niệm cho người mất (1:05:28)
Hành thiện mong cầu phước báo (1:10:56)
Người thờ Mẫu có được Quy Y ko ? (1:14:41)
Vực dậy lòng tin vào chánh pháp (1:19:00)
TT.Thích Nhật Từ trả lời vấn đáp Phật pháp online tại chùa Giác Ngộ, ngày 01-03-2020
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.