Vấn đáp khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật - TT. - Thích Nhật Từ

Featured Videos

Vấn đáp khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật - TT. - Thích Nhật Từ

642 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Các câu hỏi:
1/ Bát Kỉnh Pháp
2/ Thức tái sinh
3/ Cảm xúc khi niệm Phật
4/ Bệnh tự kỷ và trách nhiệm của người thân
5/ Lý tưởng sống cho giới trẻ
6/ Tu hạnh Bồ tát
7/ Văn hóa tống táng
8/ Phát tâm xuất gia
9/ Vượt qua nỗi khổ niềm đau
10/ Nghiệp sát sanh trong nghiên cứu sinh học
11/ Chuyện vỉa hè và ứng xử với thông tin truyền thông
đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 10, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-03-2017

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.