Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P1 - Phật Âm

Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P1 - Phật Âm

9,330 0 0 1 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Youtube.com | Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P1

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Hoang An Đã thêm Quá tuyệt vời , Con xin đỉnh lễ Phật