Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà" - Thích Huệ Duyên

Tụng "48 Nguyện của Phật A Di Đà" - Thích Huệ Duyên

6,027 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tụng 48 Nguyện của Phật A Di Đà - Thầy Thích Huệ Duyên

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • hannahuynh Đã thêm Nghe Kinh nay qua hay ...