Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh

Featured Videos

Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh

1,154 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học, Tác giả: Viên Minh.
1. Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh.
Giọng đọc: Hiếu Chơn - Như Phước
Mục Lục:
Giới Thiệu 00:00​
Lời Nói Đầu 2:16​
Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh 6:26

Nguồn: http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LaoTuDDK/
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.