Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016 - Thích Chánh Định

Featured Videos

Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016 - Thích Chánh Định

422 0 1 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Thích Chánh Định giảng tại Tư gia PT Chúc Thật - Chúc Huệ ngày 11/06/2016.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.