Tứ Diệu Đế - Đạt Lai Lạt Ma

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tứ Diệu Đế - Đạt Lai Lạt Ma

7,293 0 0 1 Người đăng: admin

Phần 1 2
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

The Fouth Noble Truth (Tứ Diệu Đế) - Part 1 - His Holiness the Dalai Lama. With Vietnamese subtitle and voice-over

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • phuoc Đã thêm KHONG BINH LUANG CHI CO Y