Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân

Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân

5,549 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Đức Thích Thiện Xuân giảng đề tái Tứ Diệu Đé Phần 2 Ngày 8/10/13 tại Chùa Thiên Phước Sydney, AustraliaNgày 9/10/13 Giảng đế tái Tứ Diệu Đế Phần 3 - Chuà Thiên PhướcNgày 10/10/13 giảng đề tài Lời hây Ý Đẹp - Tư gia PT Diệu HoaNgày 11/10/13 giảng đế tái Trung Đạo - Tu gia PT Diệu ThúyNgày 12/10/13 giảng đề tái Vui - Tịnh Xa Từ BiNgày 12/10/13 Buổi Pháp Đàm Vấn Đáp - Chùa Thiên PhướcNgày 12/10/13 Phòng Hộ - Chùa Phước Huệ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.