Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân

4,543 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đại Đức Thích Thiện Xuân giảng đề tái Tứ Diệu Đé Phần 2 Ngày 8/10/13 tại Chùa Thiên Phước Sydney, AustraliaNgày 9/10/13 Giảng đế tái Tứ Diệu Đế Phần 3 - Chuà Thiên PhướcNgày 10/10/13 giảng đề tài Lời hây Ý Đẹp - Tư gia PT Diệu HoaNgày 11/10/13 giảng đế tái Trung Đạo - Tu gia PT Diệu ThúyNgày 12/10/13 giảng đề tái Vui - Tịnh Xa Từ BiNgày 12/10/13 Buổi Pháp Đàm Vấn Đáp - Chùa Thiên PhướcNgày 12/10/13 Phòng Hộ - Chùa Phước Huệ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.