Trở về quê hương tự thân - Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Trở về quê hương tự thân - Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn - Thích Nhất Hạnh

2,999 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Trở về quê hương tự thân
- Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn
Giảng ngày 09/12/2012 tại Làng Mai, Pháp quốc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.