Trì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn - Thích Trí Thoát

Trì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn - Thích Trí Thoát

14.6k 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn.Nam mô bạt xà phạt đế, bệ sát xã, lu lô tịch lưu lybác lặc bà, hắt ra xà dã. Đa tha yết đa da, a ra hắc đế.Tam miệu tam bột đa da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ,bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.