Trì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn - Thích Trí Thoát

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Trì tụng Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn - Thích Trí Thoát

12.6k 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Dựơc sư quán đãnh chơn ngôn.Nam mô bạt xà phạt đế, bệ sát xã, lu lô tịch lưu lybác lặc bà, hắt ra xà dã. Đa tha yết đa da, a ra hắc đế.Tam miệu tam bột đa da, đát điệt tha. Án bệ sát thệ,bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.