Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm

Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm

15.5k 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sách nói
Cư Sĩ Diệu Âm, diệu âm cư sĩ, khai thị, tọa đàm với đồng tu, tọa đàm, sơ xuất của người bệnh, sơ xuất người bệnh, người bệnh, diệu âm minh trị, cư sĩ diệu âm minh trị, tránh những điều sơ xuất trong khi hộ niệm, tránh những điều sơ xuất trong khi trợ niệm, sơ xuất trong khi hộ niệm, sơ xuất trong khi trợ niệm, hộ niệm, trợ niệm, sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, tránh những điều sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sa, tránh những điều sơ xuất trong khi trợ niệm vãng s, tránh điều sơ xuất torng khi trợ niệm, điều sơ xuất trong khi hộ niệm, điều sơ xuất trong khi trợ niệm, điều sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, điều sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, những điều sơ xuất trong khi hộ niệm, những điều sơ xuất trong khi trợ niệm, những điều sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, những điều sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, tránh sơ xuất trong khi hộ niệm, tránh sơ xuất trong khi trợ niệm, tránh sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, tránh sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất trong khi hộ niệm, tránh điều sơ xuất trong khi trợ niệm, tránh điều sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, sơ xuất khi hộ niệm, sơ xuất trong hộ niệm, sơ xuất khi trợ niệm, sơ xuất trong trợ niệm, sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, điều sơ xuất khi hộ niệm, điều sơ xuất khi trợ niệm, điều sơ xuất trong hộ niệm, điều sơ xuất trong trợ niệm, điều sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, điều sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, điều sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, điều sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, tránh những điều sơ xuất trong hộ niệm, tránh những điều sơ xuất trong trợ niệm, tránh những điều sơ xuất khi hộ niệm, tránh những điều sơ xuất khi trợ niệm, tránh những điều sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, tránh những điều sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, tránh những điều sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, tránh những điều sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất khi hộ niệm, tránh điều sơ xuất khi trợ niệm, tránh điều sơ xuất trong hộ niệm, tránh điều sơ xuất trong trợ niệm, tránh điều sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, tránh điều sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, tránh sơ xuất khi hộ niệm, tránh sơ xuất trong hộ niệm, tránh sơ xuất trong trợ niệm, tránh sơ xuất khi trợ niệm, tránh sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, tránh sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, tránh sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất trong khi hộ niệm, tránh những sơ xuất trong khi trợ niệm, tránh những sơ xuất trong khi hộ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất trong khi trợ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất trong hộ niệm, tránh những sơ xuất trong trợ niệm, tránh những sơ xuất khi hộ niệm, tránh những sơ xuất khi trợ niệm, tránh những sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, tránh những sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, những sơ xuất trong hộ niệm, những sơ xuất trong trợ niệm, những sơ xuất trong trợ niệm vãng sanh, những sơ xuất trong hộ niệm vãng sanh, những sơ xuất khi hộ niệm, những sơ xuất khi trợ niệm, những sơ xuất khi hộ niệm vãng sanh, những sơ xuất khi trợ niệm vãng sanh, hộ niệm vãng sanh, trợ niệm vãng sanh
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm Với Đồng Tu Âu Châu Ngày 29 Tháng 07 Cho Đến Ngày 11 Tháng 08 Năm 2012http://www.tinhthuquan.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.