Trả Nợ Cho Đời (Giảng Tại Úc Châu) - TT. Thích Minh Thành

Trả Nợ Cho Đời (Giảng Tại Úc Châu) - TT. Thích Minh Thành

2,364 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng tại TX. Minh Đăng Quang - Sydney - Úc châu

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tinh Quang LE Đã thêm Dear Sir Or Madam Or Miss:

    Comment allez vous ?; How do You do ?; no goods to follow; good luck; bye ./.