Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý - 14 câu hỏi siêu hình không trả lời - Thích Nhất Hạnh

Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý - 14 câu hỏi siêu hình không trả lời - Thích Nhất Hạnh

4,324 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý
- 14 câu hỏi không trả lời
2012-2013 An cư kiết đông
Giảng tại Làng Mai, Pháp quốc, ngày 13-01-2013

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.