Thiên Đường Và Địa Ngục - Thích Giác Hạnh

Thiên Đường Và Địa Ngục - Thích Giác Hạnh

6,407 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiên Đường(cõi trời) hay Địa ngục là hai cảnh giới an vui và đau khổ ,và hai cảnh nầy đều do Tâm mà ra cả .Tu thập thiện là cái Nhân sanh lên cõi trời,và tạo thập ác là cái Nhân đọa địa ngục. Cõi trời hay các cõi Phật là cảnh an vui ,là trạng thái thoát tục,là Niết Bàn. trái lại Địa ngục là cảnh đau khổ,thọ hình đọa đày thân xác để trả nghiệp ác đã tạo.- NIết Bàn là cảnh giới của Thường, Lạc,Ngã, Tịnh , là Như Như bất động ,là bản thể của tự tánh đầy khắp thế gian,bất sanh bất diệt, chẳng quá khứ,hiện tại, vị lai, vô thủy vô chung....- Địa ngục là một trong sáu cảnh giới của cõi Dục,tùy theo nghiệp lực của chúng sinh mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng....- Niết Bàn là vô tướng thì Địa ngục cũng vô tướng ,Niết Bàn là an vui thì Địa ngục là đau khổ. Khi Đức Phật thuyết về Địa ngục Ngài dùng phương tiện phân biệt các cảnh giới đau khổ ấy cùng với các tội hình để chúng sinh biết ghê sợ mà từng bước tu tập hành thiện, khai thị tri kiến giải thoát tận gốc sự sợ hãi trong tâm của chúng sinh.- Địa ngục Hay Niết Bàn đều do Tâm mà ứng ra điều nầy đúng với phần Lý trong quan điểm cảnh giới,Phật thuyết về cảnh giới bao gồm Lý và Sự,thiên về Lý mà quên Sự sẽ dẫn đến ngộ nhận,phá kiến,không tin Nhân Quả tội phước. Do vậy cần nhìn Địa ngục và Niết Bàn như một cảnh giới trạng thái của Tâm thức,không phải là ẩn dụ hay biểu tượng. A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!