Thiện Ác Phân Minh - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thiện Ác Phân Minh - Hòa Thượng Tuyên Hóa

10.2k 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích lục từ Tứ Thập Nhi Chương Kinh (Chương 4-10) do HT Tuyên Hóa lược giảng.Xem kinh văn (không có thuyết giảng): http://www.hoakhaikienphat.com/kinhdiensach/kinhphatthuyetthapnhichuong/Phatthuyettunhithapchuong.htmXem kinh văn có thuyết giảng (HT Tuyên Hóa)http://www.chuavanphat.org/Sau đó nhấn vào Kinh Điển, sau cùng nhấn vào:Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược GiảngNghe giảng MP3 (HT Tuyên Hóa)http://www.phapgioi.com/tangthan/index.php/sach-noi-pg/ht-tuyen-hoa-doc/2382-tu-thap-nhi-chuong-kinh.htmlChương 4Thiện, Ác Phân MinhÐức Phật dạy: "Chúng sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát, đạo, dâm. Miệng có bốn là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Ý có ba là đố kỵ, sân hận và ngu si. Mười việc này không thuận với Thánh Ðạo, gọi là Thập Ác Hạnh. Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là Thập Thiện Hạnh vậy." Chương 5Chuyển Nặng Thành NhẹÐức Phật dạy: "Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!" Chương 6Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán HậnÐức Phật dạy: "Khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác." Chương 7Ở Ác Gặp ÁcÐức Phật dạy: Có người nghe tiếng Phật giữ Ðạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật. Phật làm thinh, chẳng đáp.Khi người kia mắng xong, Phật hỏi: "Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận; lễ ấy có về lại ông chăng?"Ðáp rằng: "Về lại!"Phật bảo: "Nay ông mắng Ta nhưng Ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông vậy Ồ như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ làm điều ác!'" Chương 8Gieo Gió Gặp BãoÐức Phật dạy: "Kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhằm mình; hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ mình; người hiền không hại được, mà họa tất diệt mình." Chương 9Về Nguồn Gặp ÐạoÐức Phật dạy: "Học rộng, mến Ðạo, thì Ðạo ắt khó gặp. Giữ chí, thờ Ðạo, thì Ðạo kia rất lớn." Chương 10Hoan Hỷ Bố Thí Tất Ðược PhướcÐức Phật dạy: "Thấy người tu đạo bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn."Có thầy Sa-môn hỏi rằng: "Phước ấy hết chăng?"Ðức Phật đáp: "Ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối, thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Phước báo cũng như thế!"

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Hieu Đã thêm Tôi rất thích Hòa Thượng Tuyên Hóa,