THÍCH TÂM THIỆN - Giới Thiệu Triết Lý Kinh Pháp Hoa-Phần 3 - Thích Tâm Thiện

Featured Videos

THÍCH TÂM THIỆN - Giới Thiệu Triết Lý Kinh Pháp Hoa-Phần 3 - Thích Tâm Thiện

1,974 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

THÍCH TÂM THIỆN - Giới Thiệu Triết Lý Kinh Pháp Hoa-Phần 3
PHÁP HỘI Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kỳ 4
Thượng Tọa Thích Tâm Thiện
Hội Phật Học Đuốc Tuệ
Ngày 08 tháng 09 năm 2019

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.