The Great Compassion Mantra (Sanskrit) - Chú Đại Bi (Phạn Âm) - Phật Âm

The Great Compassion Mantra (Sanskrit) - Chú Đại Bi (Phạn Âm) - Phật Âm

12.3k 0 0 0 Người đăng: admin

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

The Great Compassion Mantra (Sanskrit) - 大悲咒 (梵音) - Chú Đại Bi (Phạn Âm)Na-mo rat-na tra-ya ya. Na-mah arya-gna-na sa-ga-ra vai-ro cha-na Byu-ha ra-ja-ta ta-tha ga-ta-ya ar-ha-te sam-yak-sam-buddha-ya Na-mah sar-va ta-tha ga-te-bhayh ar-ha te-bhayh sam-yak-sam-buddha-bhayh Na-mah arya-ava-lo-ki-te shya-ra-ya bodhi-sa-ttva-ya ma-ha sa-ttva-ya Ma-ha kha-ru-ni-kha-ya tadya-that om-dha-ra-dha-ra dhi-ri-dhi-ri Dhu-ru-dhu-ru itie-vi-tie cha-lae cha-lae pra-cha-lae pra-cha-lae Ku-su-mae ku-su-ma-va-rae ilae-mae-lae che-tae jva-lam apa-na-ya sva-hah

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.