Thầy Thích Trí Thoát niệm Phật "Nam Mô A Di Đà Phật" (phiên bản cũ) (Rất Hay)

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thầy Thích Trí Thoát niệm Phật "Nam Mô A Di Đà Phật" (phiên bản cũ) (Rất Hay)

17.6k 0 0 4 Người đăng: thienthong

 • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (4)

 • Tên của bạn Đã thêm THAN THI THUY LINH
 • DIEU AM HANH HAI Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT!
  NIEM PHAT CONG DUC THU THANG HANH
  VO BIEN THANG PHOC GIAI HOI HUONG
  PHO NGUYEN PHAP GIOI CHU CHUNG SANH
  TOOC VANG VO LUNG QUANG PHAT SAT
  NGUYEN TIEU TAM CHUONG TRU PHIEN NAO
  NGUYEN DAC TRI HUE CHON MINH LIEU
  PHO NGUYEN TOI CHUONG TAT TIEU TRU
  THE THE THUONG HANH BO TAT DAO
  NGUYEN SANH TAY PHUONG TINH DO TRUNG
  CUU PHAM LIEN HOA VI PHU MAU
  HOA KHAI KIEN PHAT NGO VO SANH
  BAT THOI BO TAT VI BAN LU
  NGUEN DEM CONG DUC NAY
  TRANG NGHIEM PHAT TINH DO
  TREN DEN BON AN NANG
  DUOI CUU KHO TAM DO
  NEU CO AI THAY NGHE
  DEU PHAT LONG BO DE
  HET MOT BAO THAN NAY
  DONG SANH NUOC CUC LAC
  DEU CUC LAC THANH PHAT DAO
  NAM MO A DI DA PHAT!
  DI DA THAN LO SAC VANG TUOI
  TUONG TOT QQUANG MINH VEN DU MUOI
  ANH SANG TOA HINH NAM NUI LON
  MAT TRONG TO NUOC BON NGUON KHOI
  HAO QUANG HOA PHAT BAO NIEU UC
  BO TAT HIEN THAT GAP MAY MUOI
  BON TAM LOI NGUYEN MONG DO CHUNG
  HOA SEN CHIN PHAM RUOC LEN NGOI
  NAM MO TAY PHUONG CUC LAC THE GIOI DAI TU DAI BI TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT
  NAM MO A DI DA PHAT
  NAM MO DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT
  NAM MO DAI HUNG DAI LUC DAI THE CHI BO TAT
  NAM MO DAI NGUYEN DIA TANG VUONG BO TAT NAM MO THANH TINH DAI HAI CHUNG BO TAT
 • Tên của bạn Đã thêm con rat biet an ngai Thich' Tri' Thoat'
 • hannahuynh Đã thêm Hay quá!