Thập thiện nghiệp 1: 10 điều Phật dạy làm người - SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

Thập thiện nghiệp 1: 10 điều Phật dạy làm người - SC. Giác Lệ Hiếu

1,190 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

12. Thập thiện nghiệp 1: 10 điều Phật dạy làm người - 3 thiện nghiệp của thân - SC. Giác Lệ Hiếu

Giảng ngày 02/08/2020


#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #PhatHocPhoThong #ThapThienNghiep

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.