Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trong đại kinh thường nói: Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Nếu bạn muốn thành Phật đạo thì nhất định phải tu hạnh Phổ Hiền. Vậy thì thù thắng của Tịnh Độ ở chỗ nào? Là chúng ta đã biết rùi Tịnh Tông là áp dụng hạnh Phổ Hiền...

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.