Thành Tựu Đạo Nghiệp - Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Thành Tựu Đạo Nghiệp - Thích Pháp Hòa

1,055 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Thành Tựu Đạo Nghiệp Thầy Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.