Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Thích Minh Niệm

Featured Videos

Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Thích Minh Niệm

701 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Bài pháp thoại “Thanh tịnh hóa tâm hành và tâm thức” của Thầy Minh Niệm được thực hiện trong bài pháp thoại thứ 1 - buổi thực tập thứ 6 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra ngày 18.12.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.