Tham quan Núi Linh Thứu, chùa Trúc Lâm | HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 02-2023 - Thích Nhật Từ

Tham quan Núi Linh Thứu, chùa Trúc Lâm | HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 02-2023 - Thích Nhật Từ

294 0 0 0 Người đăng: ngohongquyen

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

LỊCH TRÌNH HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ NGÀY 14-02-2023:
00:24 - 59:07 Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay lên núi Linh Thứu (Grdhrakuta)
59:09 - 01:14:00 Trì tụng Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn trên núi Linh Thứu (Grdhrakuta)
01:14:02 - 01:34:35 Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan nhà tù Tần-bà-sa-la (Bimbisala)
01:34:37 - 01:40:01 Trì tụng Kinh Từ Bi tại nhà tù Tần-bà-sa-la (Bimbisala)
01:40:03 - 01:59:16 Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Chùa Trúc Lâm (Venu Vana)
01:59:18 - 02:08:32 Trì tụng Kinh Thiện Sinh tại Chùa Trúc Lâm (Venu Vana)
02:08:35 - 02:43:20 Tham quan Nhà tưởng niệm cao tăng Huyền Trang
02:43:22 - 03:21:39 Tham quan Đại học Nalanda
03:21:42 - 03:56:14 Gặp gỡ và cúng dường trai tăng đến Tăng Ni đang học tại trường Đại học Nalanda
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
Đăng ký Thành Viên: http://bit.ly/TNTOFFICIAL
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #thichnhattuofficial
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.