Tây Phương cổ tự - Văn Hóa Việt

Featured Videos

Tây Phương cổ tự - Văn Hóa Việt

2,674 0 0 1 Người đăng: admin

Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • do thu khoa Đã thêm chùa ở đất Băc thì cái nào cũng có chiều dài lịch sử ;đáng trân trọng;nhưng có cái tập quán là nếu váo được chùa thì phải qua đền với vị thủ đền phải có lễ lộc ít nhiếu rối mới được váo lạy Phật;có lẻ do thời xưa ko đủ chư tăng trông coi ;nên phải có ngôi đền trước mặt chùa để thâu lợi lộc chăng