Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 128 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 128 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)

781 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 , chương Bốn Pháp Phẩm Sợ Hãi Kinh 128 Vi Diệu , T Tâm Hạnh giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 03/2 vào mỗi chiều thứ Bảy
KInh nói về có 4 pháp Vi Diệu khi Như Lai, bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện đó là
-Không còn chấp giữ
-Không còn kiêu mạn
-Ưa thích an tịnh
-Nhiếp phục vô minh
Đây cũng là 4 mục tiêu, lý tưởng hướng đến trên con đường tu học

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.