Tam Quy Ngũ Giới 27: Giới Trộm Cướp (tiếp theo) -A - Thích Thiện Chơn

Tam Quy Ngũ Giới 27: Giới Trộm Cướp (tiếp theo) -A - Thích Thiện Chơn

289 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật
Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.