Tam Quy Ngũ Giới 1 - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tam Quy Ngũ Giới 1 - Pháp Sư Tịnh Không

5,276 1 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng"Tam Quy Y (1)"Bờ Biển Hoàng Kim, AustraliaTháng Gieng Năm 1996Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.