Tầm Quan Trọng Của Việc Đọc Kinh Nghe Giảng - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

HỌC VI NHÂN SƯ, HÀNH VI THẾ PHẠM Tập 2Những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh KhôngChuyển ngữ theo bản in của Vân Lâm Tịnh Tông Học Hội, tháng 9-2003 TẬP IIMục LụcA. Khai thị về phương pháp tu trì1. Ðến cũng không không, đi cũng không không2. Phương pháp khai ngộ3. Khỏe mạnh là căn bản của việc tu đạo4. Làm thế nào mới được công phu đắc lực5. Làm thế nào hàng [phục] ma6. Làm thế nào để đối xử hòa mục với tất cả chúng sanh7. Nói chuyện với đồng tu tại Niệm Phật Ðường8. Học Phật tức là học làm người9. Cầu cảm ứng10. Làm đệ tử Di Ðà11. Mở rộng tâm lượng, bao dung kẻ khác12. Người làm công tác giáo dục xã hội tình nguyện.13. Căn nguyên của bịnh tật14. Phương pháp tu hành15. Làm thế nào để tiêu tai miễn nạn16. Lý của việc niệm Phật thành Phật17. Nhìn thấu, Buông xuống18. Làm thế nào để giữ gìn công phu19. Khống chế và chiếm lấyB. Luận sự tử sanh trọng đại1. Tử sanh đại sự2. Kể chuyện vãng sanhC. Khuyên tin sâu nhân quả1. Chư Phật, Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh đang bị khổ nạn như thế nào.2. Nói về nhân quả và chuyển cảnh giới.D. Hiểu rõ giáo dục Phật đà1. Mục đích của giáo dục Phật đà2. Tam Quy Y3. Giáo - Lý - Hạnh - Quả4. Sứ mạng của Giáo dục Phật đà trong thế kỷ hai mươi mốtBài giới thiệu sáng lập Tập San Giáo Dục Phật Ðà5. Cảm tưởng sau khi thăm viếng Hồi GiáoE. Truyền bảo thiện tín tại gia1. Làm thế nào để hướng dẫn quyến thuộc học Phật2. Nói chuyện với Tịnh Tông Học Hội Mỹ QuốcF. Ðiển tịch phải đọc1. Nói về 'Hoa Nghiêm Giản Sử' và điển tịch Tịnh Tông.G. Trả lời nghi vấn học Phật1. Làm thế nào để giải quyết vấn đề xã hội trước mắt. Phụ lục Giải thích thêm về danh từ 'Tam Cương Bát Mục' dưới lăng kính Phật pháp.Đọc tại: http://niemphat.net/Luan/hocvinhanhsu/HocViNhanSu2.htmHoặc nghe pháp âm: http://tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhkhongps.htm

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.