Tam Pháp Ấn - Thích Giải Hiền

Tam Pháp Ấn - Thích Giải Hiền

1,517 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thượng tọa Thích Giải Hiền - Hội trưởng Hội sự nghiệp Từ thiện Minh Đức giảng pháp tại Đạo tràng Đường Tâm, 83 Lò Đúc (Hà Nội)
Đề tài: Tam Pháp Ấn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.