Tâm Kinh - Thích Tuệ Hải

Tâm Kinh - Thích Tuệ Hải

12.7k 0 0 1 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

BAT NHA - Thich Tue Hai

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm Bát Nhã Tâm Kinh của Thầy Tuệ Hải và Tâm Kinh của Thầy Tuệ Hải, cả hai chỉ là một. Không nên upload và để cùng một chổ khiến cho người học hỏi phải tốn giờ download... và Tâm kinh thì lại thêm phần nhạc... ở đầu rất là không "Bát nhã" tí nào.
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Nếu tôi có sai hay nói không thiện, kính mong thứ lỗi.
    Tâm Không. Chùa Vô Ưu, California.