Sự Nhận Thức Của Tôi Về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư - Cư sĩ Lưu Tố Vân

Sự Nhận Thức Của Tôi Về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư - Cư sĩ Lưu Tố Vân

4,360 0 0 2 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Xem Những bài Pháp khác ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLE6AE7C6B9B9AAF21Sự Nhận Thức Của Tôi Về Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư - Cư Sĩ Lưu Tố Vân

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Ngọc Sơn Đã thêm Cư sĩ Lưu, cô là người độ tôi, xem cô thuyết pháp tôi cảm thấy rất tốt.Tôi muốn mình học Phật phải đạt đến trình độ của cô, xin vô cùng thành kính cô giáo.
  • lehuan1502@gmail.com Đã thêm Cư sĩ lưu tố vân là một vị bồ tát thị hiện ở ta bà này để hóa độ chúng sanh. Khi nghe lưu sĩ giảng tôi cảm thấy trong người thoải mái, nhe nhàng hơn.
    A di da phat......