six character Great Mantra Um Meni Pad Mi Hum - Phật Âm

six character Great Mantra Um Meni Pad Mi Hum - Phật Âm

2,298 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

six character Great Mantra Um Meni Pad Mi Hum Buddha Mantra Buddhist Chanting Buddhism Relax Music, Namo Amitabha Buddha , Namo A Di Da Phat , Nhac Niem Phat, Than Chu Quan The Am Bo Tac

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.