Sám Hối - Thích Giác Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Sám Hối - Thích Giác Hạnh

7,212 0 0 2 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chúng sinh từ Vô Thỉ cho đến nay đều bị Vô minh che lấp Chơn tính,sáu căn ba nghiệp mê mờ tạo gây bao ác nghiệp không bến bờ rồi trôi lăn vào lục đạo luân hồi trả vay không biết bao giờ dứt. Khi nhận thức thực chất đáng sợ của lục đạo luân hồi,muốn thoát ly ra khỏi phải sám hối,phát Bồ Đề tâm,nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để được vãng sanh,vì chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình và không tái tạo mới được vãng sanh.Sám hối là hành động hướng về nẻo thiện,không chạy trốn khỏi nghiệp,khao khát sửa đổi,tẩy sạch cấu uế tội lỗi đã tạo,giúp thân tâm trong sáng an tịnh, từ bỏ lỗi lầm đã tạo và phát nguyện không tái lặp lại. Tội từ tâm khởi gây ra bao phiền não thì cũng từ tâm mà phát nguyện sám hối để đoạn trừ phiền não .Đức Phật nói với Tu Bạt Đà La rằng:"Phật Pháp của ta thì phiền não đã hết, nghiệp và khổ cũng hết'. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói:"Muốn tận trừ phiền não thì không chi hơn là phát huy năng lực Trí Giải Siêu Việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.Thật vậy nhờ cần mẫn xưng niệm danh hiệu Phật mà hành giả hiện bày Tự Tâm Quang Minh Hiện Lượng,chuyển phiền não dữ dội thành Bồ Đề Thật Tướng,đưa hành giả vào Thánh Trí Tự Chứng.".A DI ĐÀ PHẬT.

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Tên của bạn Đã thêm Huekhanh
  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!