Sám Hối Có Hết Tội Không - Thích Thông Triết

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Sám Hối Có Hết Tội Không - Thích Thông Triết

247 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Sám Hối Có Hết Tội Không Thích Thông Triết

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.