Quyết định Vãng sanh - TT. Thích Giác Hóa

Quyết định Vãng sanh - TT. Thích Giác Hóa

5,059 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Quyết định Vãng sanh - TT. Thích Giác Hóa - Thầy Thích Giác Hóa thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Sam Sam Đã thêm Hue dieu thân mến. Phật chỉ có 1 còn giảng sư thì rất nhiều, mỗi người nói khác nhau , nếu nghe mà ko tư duy thì dễ bị lạc vào mê hồn trận ,bây giờ tu giả nhiều lắm ,nếu chúng ta trả lời mấy câu sau đây thì biết thật giả liền ''
  1Pháp môn tịnh độ là do tổ Huệ Viễn lập ra sau thời Phât hơn nghìn năm mà mà bảo Phật nói ?
  2 Thầy Hóa nói ;ko đọc kinh ,ko trì chú chỉ nệm Phật chẳng khác nào tu mù?
  3 Nếu sáu chữ' Nam Mô A Di Đà Phật ' mà vãng sanh thì Đức Phât thuyết gần 50 năm chi mêt vậy ?
  4 Rất nhiều kinh cả nam tông lẩn bắc tông phật nói Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất, vậy giữa Phật và thầy Hóa bạn tin ai ?
  5 Đạo Phật - Tu là học hỏi , tư duy , chuyển hóa tham , sân , si ... chứ có ai nghe Phật nói tu là niệm Phật chưa ?
  6 Đạo Phật thiết thực hiện tại , đến để mà thấy ,vậy mà nói ko cần học cứ niệm chết mới thấy vãng sanh ?
  7 Nếu nệm phật hay vậy sao thời Phật tại thế ko có ai về Cực Lạc hết vậy ?
  8 Vậy bạn có thấy trẻ em ko cần học gì chỉ cần thuộc bảng cửu chương là lớn thi đại học chưa ?