Quán Âm Cứu Khổ - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình (Kỳ 2) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Thích Trí Huệ

Quán Âm Cứu Khổ - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình (Kỳ 2) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Thích Trí Huệ

23.2k 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Quan Âm cứu khổ kỳ 2: Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình - Thích Trí Huệ - wWw.PhatAm.com

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tu Phuc Thinh Đã thêm Nam mô a di đà phật. Chương trình thật ý nghĩa. Đúng là phật pháp nhiệm mầu __()__