Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt

2,555 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt - Thầy Thích Đạo Duyệt thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.