Phật Tử Và Tang Chế (Vấn Đáp/Rất Hay) - Thích Pháp Hòa

Featured Videos

Phật Tử Và Tang Chế (Vấn Đáp/Rất Hay) - Thích Pháp Hòa

951 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

New Release !!!

Phật Tử Và Tang Chế (Vấn Đáp / Rất Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa Sept 18, 2016

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.