Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký - Pháp Sư Tịnh Không

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký - Pháp Sư Tịnh Không

5,014 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Năm 1992 tại Đại Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ
Tâm Tịnh ghi, Hàn Anh kiểm giảo
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

http://www.amtb.org.tw
http://www.budaedu.org
http://www.chinkung.org
http://www.niemphat.net
http://www.thondida.com
http://www.tinhthuquan.com
http://chuahoangphap.com.vn
http://www.tinhtonghochoi.net
http://tinhtonghochoioregon.org
http://www.tinhkhongphapngu.net

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.