Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh - Phật Âm

Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh - Phật Âm

6,983 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật Thuyết Kinh Di-lặc Hạ Sanh Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Xem Chánh Kinh tại:http://daitangkinh.net/?f=Phat-Thuyet-Kinh-Di-Lac-Ha-SanhNguồn tải video:http://phimphatgiao.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • trần vĩnh phát Đã thêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Di Lạc. Con cầu nguyện cho chúng sanh khắp thế giới giữ được tam quy ngủ giới để có thể gặp Ngài phật Di Lạc trong Đại hội Long Hoa. Nam Mô Di Lạc Phật.