Phật Pháp Nhiệm Mầu - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Nhiệm Mầu - Thích Phước Tiến

26.6k 0 0 2 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật Pháp Nhiệm Màu - ĐĐ Thích Phước Tiến

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!
  • MinhHien2012 Đã thêm Đại Đức Thích Phước Tiến giảng Phật Pháp Nhiệm Màu rất thực tế và nhiệm màu, cùng đưa ra dẫn chứng thực tế trong cuộc của chúng ta.