Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước - Phật Âm

Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước - Phật Âm

4,300 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Phạn ngữ sang Hán ngữ: Sa-môn Pháp Lập và Pháp Cự, đời Tây Tấn (265-317) - Hán ngữ sang Việt ngữ: Thiền sinh Thích Tuệ Thông MỤC LỤC PHẦN 1: KINH CÔNG ĐỨC RUỘNG PHƯỚC PHẦN 2: BỐ THÍ CÓ LỢI GÌ 1- NGƯỜI NGHÈO CÙNG KHÔNG CÓ UY THẾ 2- BỐ THÍ NHƯ ĐEM TIỂN CỦA RA KHỎI NHÀ CHÁY 3- NHỜ CÚNG TIỀN XÂY CHÙA NÊN NGHIỆP NẶNG CHUYỂN THÀNH NHẸ 4- HIỆN TẠI CÓ PHƯỚC CHẲNG NÊN HƯỞNG HẾT 5- LÀM LÀNH ÍT ĐƯỢC QUẢ BÁO NHIỀU 6- BỐ THÍ HAI ĐỒNG ĐƯỢC LÀM HOÀNG HẬU 7- THỢ VẼ BỐ THÍ 30 LƯỢNG VÀNG ĐƯỢC HIỆN BÁO 8- QUẢ BÁO TÙY THUỘC VÀO THỜI GIAN 10- KHỞI TÂM LÀNH ĐƯỢC LÀM VUA 11- TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN HÓA ĐỘ BÀ GIÀ NGHÈO 12- TÔN GIẢ MA-HA-CA-DIẾP HÓA ĐỘ BÀ GIÀ XIN ĂN 13- NÔ TỲ CÚNG DƯỜNG MỘT ĐỒNG ĐƯỢC LÀM CÔNG CHÚA 14- BÁN CỦI CÚNG DƯỜNG BA ĐỒNG ĐƯỢC LÀM VUA 15- CHỈ KHỞI TÂM LÀNH LIỀN ĐƯỢC PHƯỚC 16- SƠ TỔ TRÚC LÂM MỞ HỘI BỐ THÍ 17- THIỀN SƯ LINH NGUYÊN DẠY 18- HÒA THƯỢNG THANH TỪ DẠY 19- BÀI CA CHẲNG BIẾT ĐỦ 20- NĂM VIỆC LÀM CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC 21- CÔNG ĐỨC TÙY THUỘC VÀO TÂM CHÍ THÀNH 22- VUA A-DỤC TU PHƯỚC THẮNG LONG VƯƠNG 23- NHÂN DUYÊN NỬA TRÁI LÊ 24- TIỀN THÂN PHẬT CÚNG DẦU VÀ ĐÈN 25- CUNG NỮ DÂNG HOA CÚNG PHẬT 26- TUNG HOA CÚNG PHẬT ĐƯỢC SINH CÕI TRỜI 27- PHƯỚC BÁO SỬA THÁP 28- BÀ GIÀ NGHÈO CHÍ THÀNH CÚNG ĐÈN 29- TIỀN THÂN TÔN GIẢ A-NA-LUẬT 30- TIỀN THÂN THÁI TỬ KÌ-ĐÀ 31- CÔNG ĐỨC SỬA THÁP 32- PHẬT CHĂM SÓC TỲ KHEO BỆNH 33- HAI ANH EM ĐỒNG XUẤT GIA 34- VÀNG BẠC PHẢI CHĂNG LÀ HẠNH PHÚC

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • anhbathuan Đã thêm ......đừng để bát nhan trong nhà bốc hỏa...........