Pháp Ngữ - Ngẫu Ích Đại Sư

Pháp Ngữ - Ngẫu Ích Đại Sư

11.3k 0 0 2 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Phuc Dang Đã thêm thank you so much for sharing can try to improve the voice a bit I think voice is the most important too that can withdraw us to listen and put into practice thank you
  • Hoa Mai Đã thêm maybe can change diferent way to read more clear and lively makes more enjoyable to hear and enjoy to practice this is no energy very lazy way