Phần 1: Tầm quan trọng của chánh kiến & giới luật - Suối nguồn tâm linh - Ajahn Chah - SC.Giác Lệ Hiếu đọc - SC. Giác Lệ Hiếu

Featured Videos

Phần 1: Tầm quan trọng của chánh kiến & giới luật - Suối nguồn tâm linh - Ajahn Chah - SC.Giác Lệ Hiếu đọc - SC. Giác Lệ Hiếu

1,151 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phần 1: Tầm quan trọng của chánh kiến và giới luật - Suối nguồn tâm linh - Ajahn Chah - Sách nói - SC. Giác Lệ Hiếu đọc


SC. Giác Lệ Hiếu đọc sách
Tựa sách: Suối nguồn tâm linh
Tác giả: Thiền sư Ajahn Chah
Phần 1: Tầm quan trọng của chánh kiến và giới luật

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #GiacLeHieu_SachNoi #AjahnChah #SachNoi

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.