Nương Y Báo - Chánh báo tu tập để góp phần xây dựng an lành Quốc Gia - Thích Nữ Hương Nhũ

Featured Videos

Nương Y Báo - Chánh báo tu tập để góp phần xây dựng an lành Quốc Gia - Thích Nữ Hương Nhũ

656 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp thoại với chủ đề Y Báo Và Chánh Báo, do sư cô Hương Nhũ chia sẽ nhân dịp Phật Ngọc về chùa Pháp vân lần thứ 2 ( 2016)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.