Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng - Trí tuệ tùy thuận - Thích Nhất Hạnh

Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng - Trí tuệ tùy thuận - Thích Nhất Hạnh

2,669 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng
- Trí tuệ tùy thuận
2012-2013 An cư kiết đông
Giảng tại Làng Mai, Pháp quốc, ngày 10-01-2013

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.