Nương hơi thở trở về tự thân - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Nương hơi thở trở về tự thân - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh

2,828 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Nương hơi thở trở về tự thân
- Quán Sở Duyên Duyên luận
Pháp thoại trong mùa An cư kiết đông 2011-2012 Làng Mai
Giảng ngày 12/02/2012

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.